Zateplování fasád je jedním z opatření, jak výrazně zvýšit tepelnou i zvukovou izolaci domů. Vláda se snaží tomuto trendu napomáhat, a tak mohou majitelé rodinných domů v programu Nová zelená úsporám žádat například o příspěvek na výměnu oken a dveří, zateplení fasády, výměnu elektrického zdroje tepla za tepelné čerpadlo nebo solární systém, přičemž lze jednotlivé typy úsporných opatření vzájemně kombinovat.

Nová Zelená úsporám

Program administruje Státní fond životního prostředí. Největší zájem je o dotace na zateplení, a to jak komplexní, tak dílčí. Průměrná výše dotace dosahuje 215 tisíc korun. V případě bytových domů se žádosti rovněž týkají především zateplení a průměrná výše příspěvku se pohybuje kolem 777 tisíc korun.

Výše dotace záleží především na rozsahu prováděných opatření. Ve vztahu k investičním nákladům realizovaných nízkoenergetických projektů se aktuálně pohybuje v rozmezí 30-40%. Výjimkou nejsou ale žadatelé, kteří získali dotaci až 50% celkových investičních nákladů. Jedná se například o ty, kteří provedli důkladnou komplexní renovaci domu od výměny oken, přes zateplení obvodových zdí až po zateplení konstrukcí k nevytápěnému prostoru.

Podmínky dotací se nemění

Předchozí kola Zelené úsporám byla žadateli i odborníky kritizována za náročný a zdlouhavý administrativní proces. Upravené podmínky Nové Zelené úsporám umožňují domácnostem podávat žádosti o dotaci kdykoliv jim to vyhovuje za zcela stejných podmínek, a to dle svých finančních možností až do 31. prosince 2021, kdy by měl celý program skončit.

Státní fond vyřizuje žádosti průběžně a u bezchybných žádostí je dotace vyplacena již do 9 týdnů od jejího podání.

Jedním z problémů předchozích žádostí byl nedostatek specialistů, kteří museli zpracovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení. Tento odborný posudek byl povinnou součástí žádosti. Aktuálně nejsou zaznamenány žádné stížnosti žadatelů nebo zájemců o dotaci na nedostatek těchto odborníků. Seznam autorizovaných osob vykonávajících tuto činnost je dostupný na internetových stránkách ČKAIT a ČKA. Na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu je k dispozici seznam energetických specialistů.