Střetnout se na silnici se zvěří není ve světě, ale ani v České republice vůbec výjimečné. Pod koly aut zahynou ročně tisíce zvířat a škody na vozidlech dosahují desítek tisíc korun a v některých případech se způsobená škoda vyšplhá i na několik stovek tisíc.

Statistiky a škody

V policejních statistikách je lesní a domácí zvěř vedena mezi viníky dopravních nehod na druhém místě, hned za řidiči a jejich chybami. Jelikož takové nehodě se většinou nedá vůbec zabránit, určitě se vyplatí sjednat si pro tento případ pojištění.

Z policejních hlášení a zkušeností pojišťoven vyplývá, že počty hlášených pojistných událostí se zvěří rostou. Může to být v souvislosti se stále narůstajícím počtem motorových vozidel na našich silnicích, ale také s velkým stavem lesní zvěře, což je evidentní především u divočáků. U některých pojišťoven roste počet hlášených střetů se zvěří meziročně až o 15 %. Samozřejmě tak má vzestupný trend také celková výše způsobených škod. Průměrná škoda způsobená srážkou se zvěří se pohybuje kolem 25 tisíc až 50 tisíc korun. Ovšem žádnou výjimkou nejsou ani mnohem vyšší škody, které mnohdy dosahují i několik stovek tisíc korun. Je to dáno především tím, že stará vozidla jsou stále více nahrazována moderními a dražšími typy aut.

Pojištění kryje i překousané kabely

Pokud si prozíravě sjednáte havarijní pojištění, budete mít pojištěné i škody způsobené střetem se zvěří. Pojišťovny hradí jak škody způsobené srážkou se srnkou, divočákem, liškou, zajícem či jinou lesní zvěří, ale i škody způsobené domácím zvířetem, jako je kráva, kůň, ovce atd. V případě sražení domácího zvířete může získat odškodnění i majitel vozu, který nemá havarijní pojištění nebo připojištění pro případ poškození vozu zvířetem. Pokud se prokáže, že nehodu zavinilo zvíře, může poškozený motorista vymáhat škodu po majiteli domácího zvířete.

Pojišťovny nabízejí také různá připojištění k povinnému ručení. Škoda může vzniknout i na zaparkovaném vozidle, například poškrábáním laku kočkou, překousáním kabelů kunou či krysou, poškozením plechu býkem, koněm apd.

Co dělat se sraženým zvířetem

V žádném případě je neodklízet ani neodvážet. Jednak vám může zraněné zvíře ublížit, a jednak si je nesmíte ponechat. Je třeba volat policii na číslo 158 a ta vyrozumí správce příslušné honitby. Také kontaktujte asistenční službu a operátor vám poradí s řešením konkrétní situace. Důležité je pořízení fotodokumentace a zajištění svědků, pokud nějací jsou.