Výnosný obchod s realitami láká v Česku kdekoho, neboť podnikat v tomto oboru může každý plnoletý člověk. To je ovšem důvod kolísavé kvality realitních zprostředkovatelů, kterých je dnes více než 15 tisíc.

V zájmu zlepšení stavu připravilo Ministerstvo pro místní rozvoj nový zákon, který má podnikání v realitách poprvé přesně upravit. Stále však potrvá nerovné postavení kupujícího, prodávajícího a makléře, který obě strany propojuje a požaduje za to vysokou provizi. Přitom tuto činnost stát nesleduje ani nereguluje. Proto nový zákon zavádí pro makléře povinné pojištění odpovědnosti a nároky na vzdělání či praxi. Realitní zprostředkování již nebude volnou živností, kterou může provozovat každý, ale živností vázanou. Makléřem se bude moci stát pouze absolvent vysoké školy v oboru právo nebo ekonomika, či absolvent jiného oboru s určitou praxí. Nutností bude maturita. Ministerstvo pro místní rozvoj bude vydávat osvědčení a vykonávat dozor.

Jak to bylo dosud

Současná legislativa nedokáže účinně chránit prostředky klientů před zpronevěrou. Problém je také s možným zahrnutím peněz klienta do majetkové podstaty zkrachovalé realitky nebo jejího makléře. V textu rezervační smlouvy je často uveden závazek kupujícího uzavřít s prodávajícím smlouvu. Pokud to neudělá, propadne mu rezervační poplatek ve prospěch makléře jako smluvní pokuta. Pro kupujícího je to nevýhodné, neboť při podpisu ještě nemusí znát stav nemovitosti a informace o podmínkách transakce a financování. Realitní makléři často poskytují i právní servis osobami bez právního vzdělání. Je to sice zadarmo, aby neporučili zákon o advokacii, ale za tyto služby nenesou žádnou odpovědnost.

Pokuty pro makléře

Nový zákon počítá s vysokými pokutami. Např. pokud by makléř neuzavřel povinné pojištění, hrozí mu pokuta jeden milión korun. Přesto se nerovnováha mezi prodávajícím, kupujícím a makléřem nevyřeší. Je paradoxem, že lidé často věnují větší péči nakupované zelenině, než pořizovanému bytu, ve kterém chtějí strávit zbytek života. Musí si uvědomit, že makléř není jeho zástupcem, ale má zájem vydělat. Proto je dobré nechat si připravit smlouvu advokátem, který jeho zájmy bude hájit. Rizikem je také uložení peněz získaných makléřem, které nyní budou muset být složeny na oddělený účet. Dosud musel kupující věřit, že realitní zprostředkovatel peníze nezneužije. Rovněž bude povinné pojištění na odpovědnost za škodu realitního zprostředkovatele, což dosud bylo dobrovolné.